Mục đích lớn nhất của “MỘT CHẠM ĐỂ KẾT NỐI VỚI LỊCH SỬ” là chúng tôi thành lập một kho sử liệu nhỏ cho bạn dễ dàng tìm kiếm và học tập. Từ đó cũng góp phần nâng cao nhận thức của các bạn về bộ môn Lịch sử cũng như phát huy truyền thống yêu nước sẵn có trong mỗi công dân Việt Nam.

       Chúng tôi hi vọng rằng website sẽ được các bạn tiếp nhận một cách thiện chí nhất và những ý kiến của các bạn sẽ là nguồn động lực lớn để chúng tôi tiếp tục phát triển. Mọi đóng góp và bài viết cảm nhận về lịch sử xin vui lòng gửi về địa chỉ: motchamdeketnoivoilichsu@gmail.com để chúng tôi sớm cập nhập và hoàn thiện hơn.


MỘT CHẠM ĐỂ KẾT NỐI VỚI LỊCH SỬ

VIỆC HỌC LỊCH SỬ KHÔNG PHẢI LÀ ĐÀO BỚI LẠI THÙ HẰN VỚI DÂN TỘC VÀ QUỐC GIA KHÁC. MÀ HỌC LỊCH SỬ LÀ ĐỂ KHÔNG ĐƯỢC PHÉP QUÊN ĐI NHỮNG XƯƠNG MÁU, NHỮNG THANH XUÂN CỦA NGƯỜI ĐI TRƯỚC.