CÁC BÀI HÁT, PHIM, 

TÁC PHẨM NGHỆ THUẬT 

LIÊN QUAN ĐẾN LỊCH SỬ 

CÁC BỘ PHIM SỬ VIỆT

TÂY SƠN HÀO KIỆT - CÔNG CHIẾU NĂM 2010 

TRẬN ĐÁNH CUỐI CÙNG GIẢI PHÓNG SÀI GÒN 

CÁNH ĐỒNG HOANG - CÔNG CHIẾU NĂM 1979

MÙI CỎ CHÁY - CÔNG CHIẾU NĂM 2012

NHỮNG BÀI HÁT HAY VỀ SỬ VIỆT

HÀO KHÍ VIỆT NAM

BIẾT ƠN VÕ THỊ SÁU

TIỂU ĐỘI XE KHÔNG KÍNH

BÀI CA KHÔNG QUÊN

NHỮNG BÀI HÁT CÁCH MẠNG HAY

NHỮNG BÀI HÁT CÁCH MẠNG ĐI CÙNG NĂM THÁNG

CÁC TÁC PHẨM NGHỆ THUẬT 

ĐỀ TÀI CÁCH MẠNG

Tác phẩm “Thu Đông” của nhà điêu khắc Nguyễn Đức Quang (Bà Rịa - Vũng Tàu)

NGUYỄN SÁNG – Kết nạp Đảng ở Điện Biên Phủ. 1963. Sơn mài. 112x180cm. Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam

Tác phẩm: “Du kích Bắc Sơn về bản Pình” của họa sỹ Nguyễn Văn Tỵ

Tác phẩm “Nông dân đấu tranh chống thuế” của họa sỹ Nguyễn Tư Nghiêm

Tác phẩm “Bác Hồ đọc Tuyên ngôn” của họa sỹ Nguyễn Dương. Ảnh do Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam cung cấp

NGUYỄN SÁNG – Một nghiên cứu cho tranh “Giặc đốt làng tôi” 1954. Bút sắt, chì than và phấn nâu. 25x32cm. Sưu tập tư nhân, Hà Nội

NGUYỄN SÁNG – Giặc đốt làng tôi. 1954. Sơn dầu trên vải. 87x127cm. Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam