GIAI ĐOẠN 

NĂM 1917 ĐẾN NAY

HÀNH TRÌNH TÌM ĐƯỜNG CỨU NƯỚC CỦA NGUYỄN ÁI QUỐC

CÁCH MẠNG THÁNG 8

PHONG TRÀO DIỆT GIẶC ĐÓI, GIẶC DỐT

CHIẾN DỊCH VIỆT BẮC - THU ĐÔNG 1947

CHIẾN DỊCH BIÊN GIỚI THU ĐÔNG 1950

CHIẾN DỊCH ĐIỆN BIÊN PHỦ 1954

CHIẾN DỊCH ĐIỆN BIÊN PHỦ TRÊN KHÔNG 1972

CHIẾN DỊCH TÂY NGUYÊN

MÙA XUÂN TOÀN THẮNG