TƯ LIỆU HÌNH ẢNH

KHỞI NGHĨA HAI BÀ TRƯNG NĂM 40 - 43

KHỞI NGHĨA BÀ TRIỆU NĂM 248

KHỞI NGHĨA LÝ BÍ NĂM 542 - 544

KHỞI NGHĨA MAI THÚC LOAN NĂM 713 - 722

KHỞI NGHĨA PHÙNG HƯNG CUỐI THẾ KỈ VIII

QUÁ TRÌNH TÌM ĐƯỜNG CỨU NƯỚC CỦA 

CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH

CUỘC CÁCH MẠNH THÁNG 8 NĂM 1945

PHONG TRÀO DIỆT GIẶC ĐÓI, GIẶC DỐT 

NĂM 1946

CHIẾN DỊCH VIỆT BẮC THU - ĐÔNG 1947

CHIẾN DỊCH ĐIỆN BIÊN PHỦ NĂM 1954

CHIẾN DỊCH ĐIỆN BIÊN PHỦ TRÊN KHÔNG 1972

CHIẾN DỊCH HỒ CHÍ MINH NĂM 1975

CÁC NHÂN VẬT LỊCH SỬ